Vildhjerte

ANMELDELSE AF BOGEN ”VILDHJERTE” SKREVET AF SØREN HAUGE

Denne bog taler til mit eget vildhjerte, og jeg har derfor valgt at anmelde min læseoplevelse af bogen.

”Der kommer en tid, hvor vi må beslutte os for at slippe os selv og hinanden fri af forudsigelighedens kvælertag og bevæge os ud på de ubevogtede vidder, så vi igen kan blive de vildhjerter, vi var bestemt til at være i tidernes morgen, og da vi blev født.” Vildhjerte, side 16

Som Søren Hauge konstaterer efter ovenstående udtalelse i bogen, findes der ikke en universalopskrift på, hvordan man kan bevæge sig fra kanten af sig selv og følelsen af at have fået nok af ligegyldighedens trummerum. Det er nødvendigt at mærke behovet for forandring, før skridtet mod en mere åben og helstøbt væren kan tages. Individet oplever måske mange rystelser i det indre såvel som ydre liv i form af depression, fremmedgørelse og sygdom, før behovet for ændring kommer på dagsordenen for den enkelte.

Et centralt budskab i ”Vildherte” er imidlertid, at Jorden lider. Der er ikke kun os selv at tage hensyn til. Der skal forandringer til, hvis vi sammen vil skabe bedre betingelser for, at Jorden, du og jeg kan leve sammen på en respektfuld måde. Dette indebærer at se Jorden som en levende organisme, hvor ressourcer i form af planter og dyr ikke blot udnyttes til et niveau, hvor vi lever i golde landskaber uden hjerte og indlevelse i de mange naturområder og dyreliv, som vi udrydder hen ad vejen.

Jeg synes, at Søren rammer noget centralt, når han beskriver, at materialismens overforbrug af ressourcer er en kollektiv rystelse. Vi kan ikke blot sidde og være vidner til rystelsen længere. Det er nødvendigt, at vi som grupper og individer gør, hvad vi kan for at opleve naturen som andet end ren og skær ressourcer, der kan køres rovdrift på. Der skal decideret handling til for at ændre den klimakurs, som er realiteten i dag. I ”Vildhjerte” angives en vej til at blive mere vågen på vores glemte naturlighed. Som Søren skriver, er vildhjertet vigtigt at åbne op for, fordi ”når vi giver det plads, lever vi i forbundethedens magi, hvor alt hører sammen, og hver eneste del er fuldstændigt enestående.” Vildhjerte side 119

Vi må gribe både indad og udad for at deltage i denne proces mod øget naturlighed. En rejse ind i vores egen kerne er med til at øge den empati og kraft, som skal til for at vende udviklingen på vores planet. Det kan gøres ved at foretage en dybdeborende undersøgelse og transformation af vores mange roller og lag, som er udviklet igennem et livs tilpasning til den kultur, vi er vokset op i. Neden under forbrugeradfærden gemmer der sig i os alle et ønske om at passe på Jordens ressourcer og på hinanden.

Jeg kan kun være enig i bogens pointer. Fokus på vores indre natur – vores indre Moder Jord – er altafgørende i en tid som denne, hvor udnyttelse af dyr og råstoffer går hånd i hånd med klimakrise. ”Vildhjerte” er et kærkomment skub i retning af at se sig selv i helheden, der omgiver os. At passe på alle de smukke perler i naturen samt dens beboere, små som store, er det eneste, der virkelig betyder noget.

”Vildhjerte” udgør en selvstændig bog i en serie skrevet af Søren Hauge, hvor han i et letlæseligt, poetisk sprog formidler en måde at blive hele mennesker på i samarbejde med naturen og spirituelle energier. Jeg har desuden læst ”Englen i dig”, ”Sidhe – Elverkraften”, ”Vild spiritualitet” og ”Det glemte land – Dragerytternes rejse” og kan absolut anbefale dem alle, eftersom de på hver deres måde er med til at bevidstgøre vores indre kraft. Omdrejningspunktet for bogserien er naturspiritualitet, der indebærer at finde vejen til de oprindelige, vilde essenser i mennesket via et samarbejde med engle og elvere. Især kontakten med elvere er et relativt ukendt land for de fleste, men er lige så vigtig for menneskets udvikling som kontakten med engle og andre åndelige væsener. Elvere er energimæssigt tættere på menneskets frekvens, og vi har derfor lettere ved at kontakte disse skabninger, end vi måske tror. Elvere lever side om side med mennesker, blot på et plan, der er usynligt, indtil man åbner sine øjne og ører for dem og accepterer deres invitation til at danse. Der er tale om en dans, som mennesket længe har glemt, men som er afgørende at få pustet liv i, eftersom det er en dans ind i vores medfødte evne til at stå i os selv, elske os selv, hinanden og Jorden, samt udleve vores inderste kald og kreativitet.

Da jeg læste ”Vildhjerte”, tænkte jeg undervejs på en anden bog skrevet af Søren Hauge: ”SoulFlow – Frisæt dit liv”. I denne bog formidler Søren en metode til at transformere menneskets ubevidste sider. I stedet for at leve på overfladen af bevidstheden er det muligt at blive venner med alt det, som vi rummer. Eftersom jeg er uddannet SoulFlow guide af Søren Hauge og Kenneth Sørensen i 2016, taler jeg af erfaring, når jeg anbefaler SoulFlow metoden som en af vejene til at åbne op for vildhjertet. Jeg har aldrig før oplevet en så glædesfyldt metode som SoulFlow, hvor sjælens lys påkaldes og er direkte hjælper til at transformere dele i underbevidstheden. Mens mange former for skyggeterapi kan bringe healing til et vist niveau, går SoulFlow metoden i mine øjne decideret i mål ved at facilitere et effektivt samarbejde mellem det bevidste jeg, underbevidstheden og sjælen.

Det er mit håb, at mange vil favne både vildhjerterejsen og SoulFlow metoden som to uundværlige tilgange i en tid, hvor det at tale om klimakriser og iagttage menneskets kampe mod sig selv og hinanden ikke længere er nok. Der skal handling til i form af at gå ind i de sider i os selv, som vi ofte fornægter, men som spiller en afgørende rolle både for vores egen trivsel og for vores måde at møde andre væsener og Jorden på. Når mennesket påbegynder rejsen til naturlighed og helhed ved at møde sine sider i underbevidstheden, begynder disse sider at gøre væsen af sig. De vil mødes, få deres behov opfyldt på mere konstruktive måder end før, og de vil gerne opdage deres sjælslys. I SoulFlow metoden sker dette på en kraftfuld måde, der efter min oplevelse kan spare mennesket for mange timers terapi og meditationer. SoulFlow er genvejen ind til hjertet – der hvor vildhjertet bor, som er vores indre natur.