Stress – det moderne traume

BOGANMELDELSE AF “STRESS – DET MODERNE TRAUME” AF NADJA PRÆTORIUS

ANMELDT AF CAND.MAG., FORFATTER OG PSYKOTERAPEUT MONA HAWTHORN ANDERSEN

Da jeg læste til psykoterapeut, stødte jeg på denne suveræne bog skrevet af psykolog Nadja Prætorius. Gennem sine mange års erfaringer med klienter i terapi, har hun været direkte vidne til, hvordan mennesket i nutidens samfund i drastisk stigende grad udvikler traumer af arbejdsrelaterede stressfaktorer.

Bogen beskriver, hvordan vores moderne samfund er gennemsyret af en neoliberal, kapitalistisk ideologi, der via moderne management metoder (såsom Human Ressource Management) udøver en ensretning og holdningsbearbejdelse af mennesker med det formål, at vi skal være så effektive og økonomisk produktive som muligt.

Denne kapitalistiske ideologi er ifølge Prætorius hovedårsagen til, at almindelige, sunde og raske mennesker i stadigt større antal rammes af alvorlige og undertiden invaliderende psykiske ubalancer og fysiske sygdomme pga. arbejdsrelateret stress.

Nogle af de konkrete forhold på en arbejdsplads, der nedbryder menneskets personlige og faglige integritet er:

1) Umulige arbejdsbetingelser, hvor arbejdet ikke kan udføres på kvalificeret vis, og hvor man efterfølgende bliver stillet til ansvar for fejl og mangler.

2) Effektivitetsjagt.

3) Urimelige arbejdsbyrder.

4) Benhård styring, kontrol og manualisering af arbejdet.

5) Selvrapporterings- og evalueringsmetoder.

6) Mobning.

Disse vedvarende belastningsfaktorer kan resultere i stress-sammenbrud, depression, forandringer eller forstyrrelser i personligheden og belastningsreaktioner, der har påfaldende lighed med traumereaktioner.

I denne tilstand har man en følelse af manglende værdsættelse af det, man gør. Intet er godt nok eller effektivt nok. Det føles som meget krænkende og ydmygende, men man bliver også forvirret, fordi man bliver løbet om hjørner med og ikke mere kan stole på sin egen fornemmelse. Man mister tilliden til sin egen arbejdsindsats, bliver tiltagende irriteret og ked af det, trækker sig fra kollegerne. Selvværdet er helt i bund. Fysiske symptomer hober sig op, fx hovedpine/migræne, mavesmerter, træthed, infektioner, svimmelhed, kvalme.

Når personer er så ramt af stressende og urimelige arbejdsbetingelser, at de udvikler et traume, er de i bogstavelig forstand ude af sig selv. Man kan hos alvorligt stressramte mennesker ofte konstatere, at de har udviklet en tonløs stemme, matte og kontaktløse øjne. De er plaget af indre uro og angst. Rastløs hyperaktivitet veksler med handlingslammelse. Kaotisk tankevirksomhed gør det vanskeligt at koncentrere sig.

Der kan være episoder med totalt blackout. De har en ukontrollerbar tendens til at kredse om oplevelser på arbejdet. De har flashbacks med spontan genoplevelse af angstfyldte situationer. De har tanker om at blive bagtalt. De lever i permanent frygt for at blive afsløret for fejl og forsømmelser. De har mareridt og svært ved at sove.

Hvis du har symptomer på stress af denne art, kan jeg på i meget høj grad anbefale dig at læse bogen ”Stress – Det moderne traume”, der både kan købes online og lånes på bibliotekerne. Med denne bog i hånden er det muligt at forstå og bearbejde årsager og symptomer på arbejdsrelateret stress og traume.